naujo DISSIMULATION albumo premjera – vasario 13 dieną

 

Prieš pat naujus paskelbtas DISSIMULATION ilgagrojis albumas Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas bus išleistas 2019-ųjų vasario 13 dieną juodos vinilinės plokštelės bei kompaktinio disko formatais. Tai pirmas ir paskutinis grupės istorijoje koncepcinis įrašas, skiriamas Ugnies stichijai – albumą sudaro trylika grėsmingų ir dramos nestokojančių kūrinių, palydimų giliaprasmių tekstų, išsamių komentarų ir efektingai visumą išbaigiančio apipavidalinimo.

Kaip bebūtų paradoksalu, tačiau vieni esminių juodojo metalo kūrėjų, kartu su prisijungusiais Nahash bei Luctus lyderiais, naujausia kūryba neša šviesą, tačiau tai yra Fenikso liepsnos šviesa – ta, kuria pasaulis kadaise buvo sudegintas.

 

Nuo šiandien visą albumą galima perklausyti ir įvertinti specialiame Bandcamp profilyje:
Bandcamp

 

Išankstiniai užsakymai jau priimami:
Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas LP
Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas CD
Bandcamp

 

Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas bus pristatytas ir Vilniaus Knygų Mugėje vasario 21-24 dienomis, Ledo Tako stende Muzikos salėje.

 

Daugiau detalių – leidinių skyriuje.

 

new DISSIMULATION album to be released on February 13th

 

Announced right before the new year’s eve, the new DISSIMULATION longplay album Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas will be released on February 13th 2019 in black vinyl record and compact disk formats. It is the first and the last concept album in the band’s history, dedicated to the element of Fire – thirteen menacing and dramatic tracks are backed up by proficient lyrics and thorough liner notes, effectively crowned by eye-catching design.

However paradoxical it may sound, yet one of the most apologetic purveyors of black metal, along the joined frontmen of Nahash and Luctus entities, with these new songs bring forth the Light, yet it is that primordial light of Phoenix flame that the world was once burned with.

 

From now on the entire album is streaming via Bandcamp profile:
Bandcamp

 

It is already available for pre-orders as well:
Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas LP
Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas CD
Bandcamp

 

Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas will be also presented during Vilnius Book Fair on February 21-24 at Ledo Takas stand in Music Hall.

 

More details – in releases section.

 

 

Skelbiamas naujas DISSIMULATION albumas

 

Nors leidinių sausra perdėm ir nekamavo, bet naujo DISSIMULATION ilgagrojo albumo teko laukti nuo pat 2008-ųjų Atiduokit Mirusius. Per tą laiką pasirodė Iškelk Ir Išniekink MLP [2012], bendras proginis leidinys su Obtest 77 [2015] bei restauruota ankstyvosios kūrybos introspekcija Juodo Mėnulio Archyvai [2016], tačiau tai buvo tik pabirai prisirpusios uogos lyginant su tuo, ką anykštėnai galiausiai išvystė ir neilgai trukus tėkš ant [ne]šventinio stalo.

Drakonas Mirė, Tegyvuoja Drakonas – pirmas ir paskutinis grupės istorijoje koncepcinis įrašas, skiriamas Ugnies stichijai, pabaigtas be ilgamečio burtininko Venomous, savastin nuėjusio tik jam vienam žinomais keliais. Tokia įvykių eiga pristabdė tiek kūrybinį, tiek įrašo įgyvendinimo procesus, tačiau anaiptol neužgesino Stabmeldžio ir Nekrofago degimo, kol galiausiai pastiprinimas atėjo iš pamatinių lietuviško juodmetalio flagmanų Luctus ir NahashKomanderis L. ir Heyatha ne tik užpildė pilkąsias zonas, bet ir smarkiai prisidėjo prie būsimo DISSIMULATION manifesto išgryninimo.

Skirtingai nuo kitų, šio leidinio įrašai nusidriekė net per tris studijas ir užtruko daugiau kaip du metus, tačiau galiausiai tapo aišku, jog būtent tokia įvykių eiga ir buvo nulemta, tik išgyvenus ne vieną sukrėtimą turinys subrendo kulminacijai.

 

 

Tamsiausia metų para – ideali proga skelbti nekasdienę žinią, bet dar šiemet praskleisim albumo viršelio šydą, kurio autorius – ne kas kitas, o didžiai gerbiamas bendražygis Marius „Šernas“ Černiauskas, ir patieksim naują dainą, Corpus Hermeticum, įrodančią, kad 2019-ųjų DISSIMULATION nusiteikę efektingai pačirškinti pasąmonę.

New DISSIMULATION album announced

 

Far from hiatus situation, there was no new DISSIMULATION longplay since 2008’s Atiduokit Mirusius. Filling the gap with Iškelk Ir Išniekink MLP [2012], commemorative split release with Obtest 77 [2015] and restored introspection of early works Juodo Mėnulio Archyvai [2016], the band was purposefully preparing for the full comeback, scheduled to happen in a not so distant future.

Dragon is Dead, Long Live The Dragon – the first and the last concept release in its discography, dedicated to the element of Fire, was accomplished without a long-time wizard Venomous, eventually gone into self-exploration. This turn of events has slowed down both the creation and recording processes, yet it has not quenched the ignition of Stabmeldys and Nekrofagas – finally, the reinforcement has come from the fundamental flagmen of Lithuanian black metal, Luctus and NahashKommander L. and Heyatha have filled in the gray zones, mutually contributing to the amalgamation of upcoming DISSIMULATION manifest.

Differently from others, the recordings of this release have stretched through three studios and lasted for more than two years, but finally it got clear that such run of events was predestined – only living through a couple of upheavals its contents have ripened for the ultimate culmination.

The darkest night of the year is an ideal opportunity to announce the news like this, but – yet this year, we are ready to unfold the veil of cover artwork, once again accomplished by a comrade in arms Marius „Šernas“ Černiauskas, along one new track, Corpus Hermeticum, proving that 2019’s DISSIMULATION are ready to effectively squash the subconscious.

 

Ledo Takas išleidžia DISSIMULATION įrašų archyvą bei DVD

 

Juodo Mėnulio Archyvai – taip vadinasi chrestomatinis Anykščių trejeto leidinys, vaizdu ir garsu apibendrinantis daugiau nei dvi dešimtis metų tebesitęsiančią kultinės black metalo grupės veiklą.

 

Susikūrę 1994 metais, DISSIMULATION nuėjo ilgą ir spalvingą kelią. Iš nuotrupų surinkti grupės archyvą buvo neįprastai sunki ir laiko užėmusi užduotis. Tačiau viskas galiausiai sugulė į išsamų audiovizualinį kūrinį. Nebepasiekiami Juodo Mėnulio Pasveikinta demo įrašai pateikiami su garso remasteriu ir  papildomais neskelbtais kūriniais, tarp kurių yra ir patys pirmieji bandymai iš rūsio, tuo tarpu vaizdinėje dalyje – įtraukianti Dainos Pupkevičiūtės dokumentika apie grupę Trys Dienos bei koncertų ir repeticijų fragmentai, vainikuojami išsamia nuotraukų kolekcija nuo pradžių pradžios iki šių dienų.

 

Leidinys 2016 metų lapkričio 11 dieną išleistas dviem formatais:

- audio CD+DVD keturių plokštumų digipakas ribojamas 750 vienetų tiražu;

- juodo vinilo 12″ plokštelė su įspūdingu trilinku įdėklu bei pridedamu DVD ribojama 250 vienetų tiražu.

 

 

Gruodžio 3 dieną albumas bus pristatytas nedideliu renginiu Anykščiuose, apie kurį detaliau sužinosite čia: https://www.facebook.com/events/1312390252145406/

 

Istorinė audio bei unikali video medžiaga prikeliama siekiant apibendrinti DISSIMULATION veiklą, kuri tuo pačiu pasitarnaus naujam kūrybiniam muzikantų šuoliui. Anykščiai ginklų anaiptol nesudeda!

Ledo Takas releases archive recordings of DISSIMULATION and DVD

 

Juodo Mėnulio Archyvai [Archives of Black Moon] – that is the name of chrestomatic release by Anykščiai trio, by visuals and sound summarizing more than two decades long activities of kult black metal entity.

 

Started in 1994, DISSIMULATION has gone through a long and windy way. To collect the archive from a scratch was unbelievably hard, time-taking task. But everything finally ends up in full-scale audiovisual release. Long time unavailable Juodo Mėnulio Pasveikinta demo recordings are delivered in a remastered form with unpublished extras, including the very first recordings of the band from the cellar, while video part reveals an intriguing documentary about the band Trys Dienos [Three Days], directed by Daina Pupkevičiūtė, along gig and rehearsal fragments, crowned by extensive vintage photo collection from the very start up to nowadays.

 

Album is released on November 11, 2016 in two formats:

- audio CD+DVD in four panel digipak is limited to 750 units;

- black vinyl 12″ record with an impressive trifold insert and bonus DVD is limited to 250 units.

 

This album will be presented by an intimate event in Anykščiai on 3rd December, more info here: https://www.facebook.com/events/1312390252145406/

 

Historical audio and unique video material is brought to life in order to summarize DISSIMULATION path, and shall also serve as platform for a new creative jump. Anykščiai are far from laying down the arms!

 

antrasis LAIR albumas pasirodo 2016 m. rugsėjo 13 dieną

 

Ledo Takas išleidžia naująjį juodmetalio apologetų LAIR albumą Icons of The Impure rugsėjo 13 dieną. Vienuolikos kūrinių diskas pasirodys iškart trim formatais: vinilo, kompaktinės plokštelės bei audio kasetės.

 

Pilko vinilo leidimas su pridedamu kolekciniu atviručių rinkiniu ribotas 250 vienetų, profesionaliai pagamintos kasetinės versijos – 200 vienetų, o CD digipako su dvylikos puslapių bukletu – 750 vienetų tiražais.

 

Albumo dizainą, įkūnijantį ir papildantį šiurpią muzikos nuotaiką, įgyvendino gerai žinomas Sir Gorgoroth, taip pat bendradarbiaujantis su Nokturnal Mortum, Hate Forest, Drudkh, Blood of Kingu bei Khors.

 

Pirmas kūrinys įvertinimui: Black Maelstrom

 

 

Ši paslaptinga grupė, kurią sudaro du anonimai, besislepiantys po Swamp Dweller bei Hidden from Light pseudonimais, atstovauja autentišką, šiurkštų, pirmykštį ir užburiantį juodąjį metalą, kadaise šlovingai puoselėtą Ildjarn, Arckanum, Sort Vokter bei Hate Forest.

 

Dviems metams praėjus nuo grupės debiuto, LAIR šauna antruoju neatremiamu užtaisu, įsigilindami į istorijas, surinktas keisčiausiose, velniškose vietose, kuriose tikrai nenorėtumėte atsidurti.

sophomore LAIR album comes out on September 13th 2016

 

Ledo Takas launches the new album by black metal apologets LAIR, entitled Icons of The Impure, on September 13th. Eleven tracker will be released in three formats at once: vinyl, compact disk and audio tape.

 

Grey vinyl edition with a set of collector’s cards is limited to 250 units, pro-printed cassette edition – to 200 units, and CD digipak with twelve page booklet – to 750 units.

 

Album design, embodying and complementing the grisly spirit of music, was fulfilled by well familiar Sir Gorgoroth, also cooperating with Nokturnal Mortum, Hate Forest, Drudkh, Blood of Kingu and Khors.

 

First track to diagnose: Black Maelstrom

 

 

This enigmatic entity that consists of two anonymous individuals, hiding under Swamp Dweller and Hidden from Light stage names, represents authentic, raw, primordial and mesmerizing black metal, preserved in classic tradition of the genre, once gloriously refined by the likes of Ildjarn, Arckanum, Sort Vokter, and Hate Forest.

 

Two years past the band’s debut, LAIR shoot their second irresistible load, getting deeper with the stories collected at the spookiest, devilish places you would not want to step in.

 

Nauja leidyklos grupė: LAIR

 

Atėjo laikas skelbti, jog Ledo Takas sudarė dviejų albumų  sutartį su LAIR.

 

Ši paslaptinga grupė, kurią sudaro du anonimai, besislepiantys po Swamp Dweller bei Hidden from Light pseudonimais, atstovauja autentišką, šiurkštų, pirmykštį ir užburiantį juodąjį metalą, kadaise šlovingai puoselėtą Ildjarn, Arckanum, Sort Vokter bei Hate Forest.

 

Black Moldy Brew, 2014-ųjų LAIR debiutas, tapo puikiu prisistatymu, kur pamišęs svaiginantis vokalas yra lydimas stingdančio aršaus gitaros skambesio bei bauginančių interliudų, užburiant dešimčia pagiežingų kūrinių verdančiame purvo katile, praturtintų kinematiška dvasia.

 

Dviems metams praėjus, LAIR baigia paruošti savo antrąjį žingsnį, įsigilindami į istorijas, surinktas keisčiausiose, velniškose vietose, kuriose tikrai nenorėtumėte atsidurti. Daugiau naujienų – netrukus.

Latest signing: LAIR

 

The time has come to announce that Ledo Takas has signed LAIR for two album deal.

 

This enigmatic entity that consists of two anonymous individuals, hiding under Swamp Dweller and Hidden from Light stage names, represents authentic, raw, primordial and mesmerizing black metal, preserved in classic tradition of the genre, once gloriously refined by the likes of Ildjarn, Arckanum, Sort Vokter, and Hate Forest.

 

Black Moldy Brew, 2014’s debut longplay by LAIR, was a great introduction, where insane vocal stream is accompanied by chilling buzzsaw guitars and haunting interludes, stirring ten malicious tracks in a boiling cauldron of filth, enriched with cinematic feel.

 

Two years past that, LAIR finalize their second statement, getting even deeper with the stories collected at the spookiest, devilish places you would not want to step in. Updates are coming soon.

 

CONSCIOUS ROT “The Years In Disgust” vinilo leidimas

 

Prieš pat šventes pasirodo antrosios “Metalinė Lietuva. Šaknys” serijos leidinio, vienos kultiškiausių šalies death metalo grupių, vinilinė versija. Konšesrotų atamanas Juodas paruošė specialų Congenital Passivity [1993] bei The Soil [1994] įrašų masteringą, maksimaliai priartinantį istorinius gabalus prie vinilo skambesio galimybių.

 

Kolekcinis atsiverčiančio voko dvigubo juodo vinilo leidimas su 30×30 cm dydžio dvylikos puslapių bukletu, kur pasakojama išsami grupės istorija, iliustruota gausybe archyvinių kadrų, yra ribotas 250 ranka numeruotų kopijų tiražu.
Išleidimo data: 2015-ųjų gruodžio 23-oji.

 

CONSCIOUS ROT gyvavo nuo 1991 iki 1995 metų ir paliko ryškiai kruviną pėdsaką solidžia, inovatyvia, niūria ir ekstremalia muzika.

Vinyl edition of CONSCIOUS ROT “The Years In Disgust”

 

Right before the festival season we deliver the vinyl version of second installment of “Lithuanian Metal. The Roots” series that brings back the horrific prophecies of Vilnius’ based death metal purveyors. Band’s leader Juodas has worked out a special mastering of both Congenital Passivity [1993] and The Soil [1994] recordings, bringing historical tracks as close as possible to vinyl sound abilities.

 

Collectors’ gatefold sleeve double black vinyl edition with a twelve page 30×30 cm booklet, featuring the rich band history and a myriad of vintage photos, is limited to 250 hand-numbered units.
Release date: 23rd December 2015.

 

CONSCIOUS ROT were active from 1991 to 1995 and left a significant trail of blood with their solid, innovative, dark and extreme music.

 

 

19 metalinių metų

 

Antrojoje 1996-ųjų pusėje, pabaigus naują NAHASH įrašą, imta galvoti, kaip geriausia jį pateikti. Užsienio leidyklų paieškos buvo tik prasidėję, o vietinėmis sąlygomis buvo įmanoma pasitenkinti audio kasetės leidyba.

 

Prie to pat nuspręsta perleisti pirmą NAHASH demo juostą bei vienintelę VALEFAR kasetę, o kad viskas atrodytų rimčiau, leidybą nutarta “įforminti” nauju ženklu, kuriam pasirinktas improvizuotas LEDO TAKO PRODUKTAI vardas.

 

LedoTakas_logo_web

 

 

 

1996-ųjų gruodžio 1 dieną visos trys kasetės išvydo dienos šviesą. Dar po dvejų metų, užsukus vinilų ir kompaktinių plokštelių planus, vardas pakeistas į LEDO TAKAS RECORDS.

 

Visa kita – jau istorija.

19 years of Metal

 

In second part of 1996, after finishing new recordings of NAHASH, the next task was to materialize it somehow. Foreign label hunt was just starting, and locally it was possible to realize only tape edition.

 

Along that, it was decided to re-release the first NAHASH demo tape and the only VALEFAR cassette. To give this whole an additional weight, these releases were “registered” under a new label, with an improvised LEDO TAKO PRODUKTAI name.

 

On December 1st 1996 all three tapes were officially released. Two years later, with the plans for vinyl and compact disk editions in prospect, the name was modified into LEDO TAKAS RECORDS.

 

And the rest is history.

 

 

 

 

DISSIMULATION / OBTEST – 77 pasirodys balandžio 18 dieną Record Store dienos proga

 

Balandžio 18 diena bendro DISSIMULATION ir OBTEST disko išleidimui ir pristatymui pasirinkta neatsitiktinai. Būtent tądien pažymima ir švenčiama pasaulinė Record Store, arba plokštelių parduotuvės diena, Rūdninkų knygyno iniciatyva neseniai imta praktikuoti ir Lietuvoje. Tradicija 2007-aisiais gimė JAV ir netruko įtraukti ne tik muzikos verslo atstovų, bet susilaukė ir pačių muzikantų dėmesio. Kiekvienais metais būrys įvairių stilių grupių, nuo žinomiausių iki tik pradedančių, ruošia specialius leidinius, žymimus progine simbolika, kurių vėliau įsigyti tampa itin nelengva.

 

Štai ir šiemet trečiasis balandžio šeštadienis muzikos gurmanų bus sutiktas šventiškai: ypatingais leidiniais džiugins Venom, At The Gates, Candlemass, Carcass, Ministry, Electric Wizard, Gwar bei Mastodon, Slayer išleis naują vinilinį 7″ singlą, o Metallica ir vėl perspjaus visus, oficialiai perleisdami savo kultinę „No Life ’til Leather“ demo kasetę! Labai džiugu, kad prie šio solidaus būrio prisijungia ir dvi gilias šaknis turinčios lietuviškos grupės, suvienijančios jėgas bendram proginiam leidiniui.

 

Be kita ko, tai yra ir pirmasis leidinys lietuviškos muzikos istorijoje, skirtas būtent šios melomanams išskirtinės dienos proga, atitinkantis visus griežtus standartus. Viliamės, jog tai taps tradicija ir paskatins kolegas pasitempti (-;

 

77 – tai ne tik simbolis, bet ir dvi grupes vienijanti data, tapusi kertine naujojo leidinio ašimi. Būtent 1977-ieji yra visų trijų Dissimulation muzikantų – Stabmeldžio, Nekrofago ir Venomous, bei kertinio Obtest branduolio – Sadlave, Baalberith ir Insmuth gimimo metai. Net ir ypač giliai nekapstant galima įtarti, jog Gyvatės metai prisidėjo prie griežtos, savitos ir įsimenančios muzikos ilgaamžiškumo. Naujos dainos tik patvirtina išliekamąja kūrybinę abiejų kolektyvų vertę.

 

Taigi, pasižymėkite šeštadienį, balandžio 18-ąją savo planuose, ir aplankykite Rūdninkų gatvės 20 numeriu pažymėtą erdvę, vienai dienai pritrauksiančią sunkesnės muzikinės geležies! Oficiali dalis – 13 valandą.

 

77 išleidžiamas vinilinės ir kompaktinės plokštelės formatais. Išankstiniai užsakymai jau priimami www.ledotakas.net.

DISSIMULATION / OBTEST – 77 will be launched April 18 as part of Record Store Day

 

 

There is no coincidence to release and present the split of DISSIMULATION and OBTEST on April 18th. This day is celebrated worldwide as the Record Store Day, that was recently also launched in Lithuania, thanks to Rūdninkų store. The tradition was born in 2007 in US and quickly involved both members of music business and musicians as well. Each year a number of bands from celebrities to beginners, representing various music styles, prepare special releases that are marked with commemorative symbols, eventually turning into precious collector’s items.

 

Third Saturday of April this year will be exclusive for music gourmands once again: Venom, At The Gates, Candlemass, Carcass, Ministry, Electric Wizard, Gwar and Mastodon will please with peculiar releases, Slayer will launch their new 7″ vinyl single, and Metallica will top everyone off as usual, re-issuing officially their kult “No Life ’til Leather” demo tape! We are very pleased to announce that this solid vanguard is joined by two deep-rooted Lithuanian bands, united under the banner of exclusive split release.

 

As a matter of fact, it is the first album in Lithuanian music history, intended for this exceptional day of music lovers, matching its strict criterias. We hope to set up a tradition (-;

 

77 is not just a symbol, but also the date unifying two bands, that turned into the cornerstone of new release. 1977 is the birth year of all three Dissimulation members – Stabmeldys, Nekrofagas and Venomous, as well as core Obtest musicians – Sadlave, Baalberith and Insmuth. Without any deep research it is very likely that year of the Snake has its share in longevity of this rigorous, distinctive and memorable music. New tracks fully confirm the enduring creative value of both collectives.

 

So, if you are around, mark Saturday, April 18th in your plans and visit a store at Rūdninkų sreet 20 in Vilnius, that will turn heavier and more ferocious for one day! Official part starts at 1 pm.

 

77 is released as vinyl record and compact disk. Pre-orders are already accepted at www.ledotakas.net.

DISSIMULATION / OBTEST – 77

 

Atėjo metas reikšmingiausiai metų konspiracijai, kodiniu pavadinimu 77. Septintojo sūnaus septintasis sūnus, neįminta mįslė, du simboline mistika apgaubti, baimę sėjantys skaičiai, užimantys ypatingą vietą numerologijos platybėse, traukiantys savo geometriniu išbaigtumu.

 

Atsidūrę tinkamose gyslose, du septynetai iššaukia alcheminę reakciją ir suteikia naują – dviejų dalgių prasmę, atsimušančią į lietuviškos sunkiosios muzikos akmenis. Ne kas kiti, bet DISSIMULATION ir OBTEST, kuriuos ir sieja šie du dalgiai, suvienija kūrybines pajėgas bendram, proginiam leidiniui. Abi grupės paruošė po visiškai naują kūrinį, o šalia to interpretavo vieni kitų muziką. Rezultatas gavosi išties intriguojantis. Didžioji Gyvatė kelia galvą!

 

Ledo Takas šiuo metu ruošia pristatyti ypatingąjį leidinį, kurio premjera – balandžio 18 d.

DISSIMULATION / OBTEST – 77

 

Time has come for the most significant conspiracy of the year, coded under 77 title. Seventh son of a seventh son, unsolved enigma, two numbers enshrouded by symbolic mystery, sowing fear and taking up a special place in vastness of numerology, magnetizing with its geometrical perfection.

 

Appearing in right veins, two sevens challenge an alchemic reaction and gives it brand new, the meaning of two scythes that strike against Lithuanian undergound music stones. None other, but DISSIMULATION and OBTEST are connected by these two scythes, who join their creative forces for an exceptional split release. Both bands have prepared completely new song each, and beside that they have interpreted the music of each other. The result is indeed intricate. The Great Snake is rising its head!

 

Ledo Takas is preparing the upcoming split for release scheduled for April 18th.

 

 

LAIR “Black Moldy Brew” LP/MC

 

Esame pakiliai nusiteikę, pristatant vinilinę bei kasetinę debiutinio LAIR albumo versijas. Tai stebėtinai autentiškas šiurkštaus pirmapradžio black metalo proveržis, atliekamas paslaptingo dviejų muzikantų darinio iš Ukrainos pelkių: pamišęs svaiginantis vokalas lydimas stingdančio aršaus gitaros skambesio bei bauginančių interliudų, užburiant dešimčia pagiežingų kūrinių verdančiame purvo katile, paruoštų išskirtinai tiems, kas išsiilgo Ildjarn ir Hate Forest magijos.

 

Amerikiečių leidykla Elegy Records 2014 metų birželį išleido šį diską CD pavidalu, o mums garbė išspręsti vinilinius ir kasetinius jo pasirodymo aspektus.

 

 

Juodo vinilo leidimas yra ribotas 250 ranka numeruotų vienetų tiražu.

Kasetės leidimas yra ribotas 200 ranka numeruotų vienetų tiražu.

 

Abi versijos startuoja penktadienį, 2015 m. kovo 13 d.

 

Užsakyti:
LAIR “Black Moldy Brew” LP
LAIR “Black Moldy Brew” MC

LAIR “Black Moldy Brew” LP/MC

 

With much excitement it shall be announced about the vinyl and cassette editions of LAIR‘s debut full-length. It is surprisingly authentic slab of raw primordial black metal by mysterious two-piece from the Ukrainian swamps, where insane mesmerizing vocals is accompanied by chilling buzzsaw guitars and haunting interludes, stirring ten malicious tracks in a boiling cauldron of filth, prepared exclusively for those, who miss Ildjarn and Hate Forest magik.

 

US label Elegy Records since June 2014 is behind the CD edition of this outstanding record, and we are honoured to handle both vinyl and tape versions.

 

 

Black vinyl edition is limited to 250 hand-numbered units.

Tape edition is limited to 200 hand-numbered units.

 

Both editions premier on Friday, March 13th 2015.

 

To order:
LAIR “Black Moldy Brew” LP
LAIR “Black Moldy Brew” MC

 

 

OBTEST “Iš Kartos Į Kartą” dešimties metų
CD leidimas

 

Prabėgo dešimt metų nuo įspūdingo trečiojo Obtest albumo, tapusio Baltijos regiono pagoniško metalo savitumo įrodymu, nustebinusio ir tebestebinančio prigimtinės sunkiosios muzikos bendruomenę. Labiausiai linksniuojamas lietuviško metalo diskas atvėrė reikšmingą grupės karjeros etapą, suteikusį galimybę koncertuoti ne tik Europoje, bet ir JAV.

Jubiliejinis nepamirštamo albumo leidimas džiugina autentišku, originaliu skambesiu, vengiant bet kokių pataisymų, pagrąžinimų ar priedų. Sklinda gandai, jog net ir norint to nebūtų įmanoma padaryti, nes visus darbinius įrašus seniai nuplovė laiko tėkmė..

Nauja kokybe pasitinka tik stilingas super jewel dėžutės formatas bei subtili dizaino korekcija.

 

Užsakyti:
OBTEST “Iš Kartos Į Kartą” CDRE

 

Perleistas kompaktinis diskas bus pristatytas Vilniaus Knygų Mugės metu vasario 21 dieną 16:00. Pristatymas vyks Muzikos salėje prie Ledo Tako stendo – bus galima pabendrauti su muzikantais, vyks parašų ir foto sesijos.

Visos Knygų Mugės metu vasario 19-22 dienomis Ledo Tako stende bus galima įsigyti pilną Obtest diskografiją, kaip ir kitų grupių leidinių bei atributikos.

 

OBTEST “Iš Kartos Į Kartą” ten year
CD re-issue

 

It is ten years since the impressive third full-length by Obtest, pagan metal stalwarts of the Baltic region, was triumphantly reigning over the heathen metal community. The most referred album by Lithuanian four-piece brought them worldwide acclaim and festival appearance both in Europe and USA.

 

Anniversary re-issue comes in its original form without any kind of sound remastering or additions that this timeless longplay is not in lack of. Rumours float that it would be even physically impossible due to source material has been buried by time and dust.. It just features stylish super jewel box upgrade and subtle design correction.

 

 

To order:
OBTEST “Iš Kartos Į Kartą” CDRE

 

New edition will be presented during annual Vilnius Book Fair at 4:00 pm on February 21st at Ledo Takas stand in Music Hall.

LOITS „Vere Kutse Kohustab“ proginis
leidimas

 

Iki šiol sėkmingiausias Ledo Tako leidinys, LOITS „Vere Kutse Kohustab“ albumas, buvo išleistas 2004-ųjų spalio 20 dieną. Švenčiant flak‘n rollo pradininkų, kurie trankiai į vientisą sūkurį supina juodąjį metalą, tautinę sąvimonę ir šiaurietišką užsispyrimą, reikšmingo įrašo dešimties metų sukaktį, pristatomas specialus jubiliejinis leidimas.

Dvylika įkvepiančių, koncepciškai susietų kūrinių šįsyk pagerbiami paveikslinio vinilinio disko bei audio kasetės formatais.

Paveikslinis vinilas [PLP] išleidžiamas su išoriniu 3 mm nugarėlės voku bei dvipusiu perlenkiamu įdėklu, kuriame yra dainų tekstai bei grupės plakatas, o taip pat ryškesniu apipavidalinimu – jo tiražas ribojamas 250 ranka numeruotų vienetų.

Profesionaliai pagaminta audio kasetė yra ribojama 200 ranka numeruotų vienetų.

 

Kiekvienam formatui iš pirminių šaltinių iš naujo buvo atliktas specialus garso masteringas, siekiant geriausios skambesio kokybės.

 

Užsakyti:
Vere Kutse Kohustab PLP
Vere Kutse Kohustab MC 

LOITS “Vere Kutse Kohustab” anniversary re-issues

 

The best selling Ledo Takas release, LOITS “Vere Kutse Kohustab” longplay, was launched on October 20th 2004. Celebrating ten year anniversary of this inspiring full-length of seminal flak‘n roll forerunners, bashing through a tasty collision of black metal, national pride and northern drive, a special jubilee edition is precisely delivered.

Twelve groundbreaking and conceptual songs are honoured this time by picture vinyl and audio tape formats.

Picture vinyl [PLP] comes in outer sleeve with 3 mm spine and folded two-sided insert, featuring all lyrics and band poster, enriched by striking upgraded design – it is limited to 250 hand-numbered units.

Audio cassette tape comes in fully professional print, it is limited to 200 hand-numbered units.

 

Each of the formats was specially remastered from the source data for the best possible audio quality.

 

To order:

Vere Kutse Kohustab PLP

Vere Kutse Kohustab MC 

CONSCIOUS ROT “The Years In Disgust CD”
[Metalinė Lietuva. Šaknys, vol. 2]

 

Antrasis “Metalinė Lietuva. Šaknys” serijos leidinys prikelia vienos kultiškiausių šalies death metalo grupių, kuri gyvavo nuo 1991 iki 1995 metų, įrašus, palikusius ryškiai kruviną pėdsaką solidžia, inovatyvia, niūria ir ekstremalia muzika. Pats “sąmoningo puvimo” baronas Juodas atliko Congenital Passivity [1993] bei The Soil [1994] įrašų masteringą iš autentiškų juostų, tad apleistos lavoninės smarvė vėl išsiveržia ūmia nuodinga forma, o 24 puslapių buklete pasakojama išsami Conscious Rot istorija, iliustruota gausybe archyvinių kadrų. Riboto tiražo kolekcinis CD leidimas super jewel dėžutėje su išoriniu voku.

CONSCIOUS ROT “The Years In Disgust CD”
[Lithuanian Metal. The Roots, vol. 2]

 

Second installment of “Lithuanian Metal. The Roots” series brings back the horrific prophecies of Vilnius’ based death metal purveyors, that were active from 1991 to 1995 and left a significant trail of blood with their solid, innovative, dark and extreme music. Both Congenital Passivity [1993] and The Soil [1994] recordings are newly mastered from the source material by Conscious Rot architect Juodas, to creep again in a lethal postmortem form, along the rich band history, published with a myriad of vintage photos within a 24 page booklet. Limited collectors’ CD edition comes in super jewel case with an outer slipcase.